Informatie logopedie

Informatie logopedie

SNEL

SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over mijlpalen die de lijn volgen van de normale taalontwikkeling. SNEL is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind. U kunt de ingevulde vragenlijst afdrukken en laten zien aan de arts of verpleegkundige van het consultatiebureau of aan de logopedist. De ingevulde vragenlijst kan worden bewaard in het ‘groeiboekje’.

Hoe werkt het?

Ga naar de SNEL-test. Geef de leeftijd van uw kind aan (een categorie in maanden). Lees de vraag goed. Beantwoord iedere vraag door op de ‘Ja’ of ‘Nee’ knop te drukken.
Als u twee vragen met ‘Nee’ heeft beantwoord ziet u onderin het scherm achter ‘Uitslag’ automatisch het resultaat van de test verschijnen.
Als u de test over wilt doen, druk dan op de Herstart de test knop.

Normering

Er zijn meerdere uitkomsten mogelijk:

  • Geen bijzonderheden
  • Raadpleeg uw consultatiebureauarts (of huisarts) voor advies of voor doorverwijzing naar een logopedist bij u in de buurt.
  • Vraag op het consultatiebureau of de peuterspeelzaal van uw kind of daar een preventieve logopedist werkzaam is. De logopedist kan door middel van een observatie en/of kort onderzoek een goed beeld krijgen van de spraaktaalontwikkeling van uw kind en kan u adviseren. Voor onderzoek en advies door een preventieve logopedist is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Bij vragen en/of twijfels is het altijd verstandig om met een deskundige te overleggen!

Logopedie

Veel mensen denken bij logopedie aan stotteren en slissen, maar wist je dat logopedisten veel meer stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie behandelen? Kijk voor meer informatie ook eens op www.logopedie.nl.

Websites om te bezoeken

Kind en taal

Wat is taal en hoe verloopt de taalontwikkeling? Waar moet u op letten als een kind met meerdere talen tegelijk opgroeit? Wat kunt u doen om het praten en luisteren van het kind te stimuleren? In welke boeken of op welke websites vindt u goede informatie? Past het spraaktaalniveau van een kind bij zijn/haar leeftijd? Waar kunt u terecht voor adviezen en wat doet een logopedist? De website Kind en Taal geeft u antwoorden en informatie.
www.kindentaal.nl

logopedistnodig.nl

Deze site komt voort uit de samenwerking tussen een groep enthousiaste logopedisten, allen werkzaam binnen een praktijk in Alkmaar en omstreken.
Alle aangesloten logopedisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
www.logopedistnodig.nl

Kindertube

Voor verschillende leeftijden vindt u op deze website liedjes, verhaaltjes & educatie. Om uw kind op een leuke manier te bevorderen met spraak & taal.
www.kindertube.nl